Hikayemiz

Hikayemiz

 

Bazı kaynaklarda insan, tanrının en muhteşem eseri olarak tanımlanır. Canlı bir organizma olan insan; düşünme, akıl ve mantık gibi yetilere sahiptir ve bu özellikleriyle doğadaki diğer canlılardan ayrılır. İnsan duygu ve düşünceleri arasında bağ kurar, fikre anlam katar, bilincini ve farkındalığını artırır. Doğru insan olabilmek ise gerçek bir erdemdir. O nedenledir ki “Önce İnsan” diyebilmek de erdem, bilinç ve farkındalık gerektirir.  

Yeşim Grup için “Önce İnsan”, belirli bir tanımlamadan öteye geçerek kurumun DNA’sına işlemiş bir değerler bütününü ifade ediyor. Kurum kültürünün önemli bir parçası konumunda olan ve çok katmanlı bir anlam taşıyan Önce İnsan; her şeyden önce bir öğüt, bir bakış, bir miras konumunda. 1983 yılında yola çıktığından bu yana kendisini yenileyerek çizgisini sürekli geliştiren ve dünya markalarının stratejik ve vazgeçilmez üretim ortağı konumuna gelmiş bir firmanın anayasasındaki ilk cümle: “Önce İnsan”. 

Yeşim’in kurucularından merhum Şükrü Şankaya iş hayatına atılırken babasının verdiği “Senin yanında çalışanların insan olduğunu ve onlara iyi davranmanın senin sorumluluğun olduğunu hiçbir zaman unutma” öğüdü, Yeşim’de “Önce İnsan” anlayışının temelini oluşturdu. “Önce İnsan” kavramı 1997 yılında da bir kurum dergisi olarak karşımıza çıktı. İlk yıllarda kurum kültürünü yerleştirmeye odaklanan dergimiz, zamanla daha geniş bir içerik yelpazesine ulaştı. 

İnsanı insan yapan en önemli değerlerden biri de “kaydetme” özelliğidir. İnsanlık, mevcut tüm tecrübesini oluşturan hafızasını geleceğe taşıyarak medeniyetini geliştirme şansı buldu ve bu alanda büyük gelişim kaydetti. 

Yeni kurumsal kimliğimize uygun olarak Yeşim’in kurum hafızasını canlı tutmak ve “Önce İnsan” felsefemiz ışığında daha da derinleştirmek amacıyla yeni bir yoldayız artık. www.onceinsan.com yeni kurumsal vizyonu ve yeni içeriğiyle Yeşim’in kurumsal hafızası olmaya ve “kaydetmeye” devam edecek.